Wojny o stadion w Szczecinie ciąg dalszy

Zarząd Pogoni Szczecin złożył oficjalne wniosek do Urzędu Miasta w sprawie udostępnienia informacji publicznej. To efekt decyzji magistratu, który postanowił nie udostępniać klubowi dokumentów dotyczących budowy stadionu.

 

Prezes Pogoni Jarosław Mroczek domagał się od miasta między innymi opinii geotechnicznej i warunków zabudowy, które są potrzebne do wykonania kosztorysu projektu budowy nowego obiektu w Szczecinie. Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi od Krzysztofa Soski, zastepcy prezydenta, klub złożył w Urzędzie Miasta oficjalny wniosek.

 

WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

Działając w imieniu POGOŃ SZCZECIN S.A na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie dokumentacji sporządzonej w związku z planowaną przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie (dalej: Stadion) obejmującej:

1)     Kopię warunków technicznych zasilania Stadionu w wodę wydanych w związku z planowaną modernizacją Stadionu.
2)     Kopię warunków technicznych odprowadzenia ścieków sanitarnych ze Stadionu wydanych w związku z planowaną modernizacją Stadionu.
3)     Kopię warunków technicznych odprowadzania wód opadowych ze Stadionu wydanych w związku z planowaną modernizacją Stadionu.
4)     Kopię warunków technicznych zasilania Stadionu w centralnego ogrzewania i ciepłą wodę wydanych w związku z planowaną modernizacją Stadionu.
5)     Kopię warunków technicznych zasilania Stadionu w energię elektryczną wydanych w związku z planowaną modernizacją Stadionu,
6)     Kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Stadionu wydanych w związku z jego planowaną modernizacją,
7)     Kopię Raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla celów modernizacji Stadionu i Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Stadionu.
8)     Kopię opinii geotechnicznych uzyskanych w związku z planowaną przez Miasto modernizacją Stadionu.

Proszę o przekazanie wskazanych powyżej informacji bez zbędnej zwłoki w formie papierowej.

Informuję, iż dokumenty objęte wnioskiem mogą zostać odebrane osobiście przez przedstawiciela Spółki, wobec czego proszę o pozostawienie informacji telefonicznej pod numerem + 48 487 22 32  do kogo i w jakim terminie ma zgłosić się jej przedstawiciel po ich odbiór.

Jarosław Mroczek

Prezes Zarządu”

Pogoń Szczecin S.A. podtrzymuje niniejszym swoją deklarację, że po uzyskaniu rzeczonych dokumentów, przedstawi w ciągu 10 dni wszystkie oczekiwane przez Pana Prezydenta dane.

 

Od miesięcy między klubem a miastem trwa spór o zasadność budowy nowego stadionu dla Pogoni Szczecin. Prezydent Szczecina, Piotr Krzysztek nie popiera pomysłu władz klubu, które chcą wybudować nowy obiek i uważa, że lepszym rozwiązaniem jest modernizacja stadionu.