Urzędnicy w Pyrzycach sprzeciwiają się zwolnieniom

Pikieta urzędników i związkowców pod pyrzyckim magistratem. Uczestnicy sprzeciwiali się zwolnieniom.

’Solidarność’ na czele z Mieczysławem Jurkiem protestowała dziś w obronie trzech zwolnionych urzędników.

– mówił podczas pikiety przewodniczący Regionu 'Solidarności’. Związek zawodowy w urzędzie zawiązał się jeszcze w poprzedniej kadencji. Na czele protestujących stanęła Urszula Głod van de Sanden, była sekretarz miasta. Jednym z powodów jej zwolnienia z pracy była długa absencja.

Zwolniona urzędniczka twierdzi, że pomiędzy władzami związku a urzędem nie ma żadnej współpracy. Razem z przewodniczącym regionu 'Solidarności’ złożyła na ręce zastępcy burmistrza petycję o przywrócenie do pracy zwolnionych urzędników. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 'Solidarność’ tymczasem, zapowiada kolejne protesty.