Stargardzka orkiestra kameralna jednym z tematów sesji Rady Miejskiej

Debata nad utworzeniem stargardzkiej orkiestry kameralnej była jednym z głównych punktów pierwszej części dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Zespół ma rozpocząć swoje funkcjonowanie w przyszłym roku przy Stargardzkim Centrum Kultury.

Opiekę merytoryczną nad grupą sprawować będzie Państwowa Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego.

– mówi prezydent Rafał Zając.

Orkiestra ma zatrzymać w Stargardzie najbardziej utalentowanych artystów stargardzkiej szkoły muzycznej.

– dodaje dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Stargardzie – Grzegorz Konopczyński.

Zespół ma liczyć około 30 osób. W razie potrzeby będzie poszerzany do grupy nawet 80-osobowej.