"To się nadaje do radia": Reforma oświaty okiem stargardzkich nauczycieli

Wygaszanie gimnazjów, powrót ośmioletnich szkół podstawowych, czteroletnie licea i pięcioletnie technika – to w wielkim skrócie opis reformy edukacji. Od kiedy swoje zamiary ogłosiło Ministerstwo Edukacji, wielu nauczycieli zadaje sobie pytanie – jakie będą skutki tak nagłych i poważnych zmian.

O swoich nadziejach, obawach i przewidywaniach, na naszej antenie dyskutowali: dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Urszula Pańka, nauczycielka Gimnazjum nr 3 Dominika Komarowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Elżbieta Szumska oraz Jerzy Kaźmierczak z zachodniopomorskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z naszymi gośćmi rozmawiała Aleksandra Zalewska-Stankiewicz.

Część 1: 

Część 2: