Dlaczego segregacja tworzyw sztucznych jest taka ważna?

Mówiąc w skrócie należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie”.

Segregując tworzywa sztuczne chronimy nieodnawialne naturalne zasoby Ziemi, nie dewastujemy przyrody, aby te surowce wydobyć, oszczędzamy na kosztach produkcji, zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska, gdzie rozkładają się od 100 do 1000 lat. Zbieranie tworzyw sztucznych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Dla przykładu: z 35 butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru.

Recykling wyrobów plastikowych jest istotny ze względu na długi czas ich biodegradacji. Mogą one zalegać na składowiskach nawet przez kilkaset lat. Jedna butelka PET rozkłada się ok. 400 lat. Tymczasem tworzywa te stanowią doskonałe materiały wtórne do ponownego przerobu w technologiach recyklingu.

Tak błaha z pozoru czynność jak segregacja odpadów w domu jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na nasze środowisko.  Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskują „drugie życie”.