Oczyszczalnia przestanie "truć" Goleniów?

12 milionów złotych kosztować będzie spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja budowa instalacji, która ma w praktyce zlikwidować emisję uciążliwych dla mieszkańców miasta fetorów z kompostowni osadów na terenie oczyszczalni ścieków.

Kompostownia ta od lat jest źródłem wyjątkowo nieprzyjemnych zapachów, które – szczególnie w ciepłe dni – wiatr przenosi na ulice Goleniowa. Próby rozwiązania tego problemu na dobre trwają już od kilku lat, wreszcie udało się rozstrzygnąć przetarg na realizację inwestycji i podpisać umowę z wykonawcą.

Kompostownia – jak informuje prezes GWiK Janusz Dawidziak – zostanie przebudowana całkowicie.

Spółka na wykonanie robót otrzymała ponad 10 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Paweł Palica