Nowe deklaracje w sprawie wywozu odpadów w Stargardzie

Za miesiąc zmienią się zasady naliczania opłat za odbiór odpadów w Stargardzie. Przypominamy – stawki będą naliczane tak zwaną metodą 'od gospodarstwa domowego’. Właściciele nieruchomości muszą teraz podpisać nowe deklaracje – w tym celu Zarząd Usług Komunalnych organizuje specjalne dyżury dla mieszkańców.

Zgodnie z nowymi Przykładowo, jedna osoba mieszkająca w bloku, zapłaci 20 zł. Dla rodziny dwuosobowej – stawka będzie wynosić 35 złotych. Stawki będą wyższe dla domów jednorodzinnych i w przypadku gdy odpady nie będą segregowane. – To nie jest idealna metoda, ale aktualnie najbardziej korzystna – przyznaje zastępca prezydenta Rafał Zając.

Właściciele nieruchomości – czyli domów jednorodzinnych i zarządcy wspólnot muszą teraz złożyć nowe deklaracje, na podstawie których opłata będzie naliczana. Poniżej więcej informacji:

Deklaracje składają właściciele domów jednorodzinnych, a w imieniu właścicieli mieszkań w zabudowie wielorodzinnej – zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Nowe deklaracje są przyjmowane od 18 listopada 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta ZUK przy ul. Pierwszej Brygady 35 (I piętro, pok.103), od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Dodatkowo od 30 listopada ZUK wydłużył godziny przyjmowania deklaracji w poniedziałki. Jeszcze 7, 14, 21 i 28 grudnia deklaracje będzie można złożyć do 18:00.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnianiu deklaracji można uzyskać w grudniowe weekendy, od 9:00 do 14:00, w wyznaczonych punktach:

– 5 grudnia 2015r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Armii Krajowej 2,

– 6 grudnia 2015r. (niedziela) w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Plac Majdanek 13,

– 12 grudnia 2015r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Sienkiewicza 8,

– 13 grudnia 2015r. (niedziela) w Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15.