Ks. Jarosław Biryłko o remontach lokalnych budynków sakralnych

Umowę na dofinansowanie remontów cerkwi prawosławnych w regionie podpisał ks. Jarosław Biryłko, proboszcz prawosławnej parafii pw. Piotra i Pawła w Stargardzie z marszałkiem województwa – od soboty również diecezjalny konserwator zabytków Kościoła Prawosławnego w regionie.

Urząd Marszałkowski dofinansuje remonty obiektów sakralnych w Dolicach na terenie gminy Dobrzany i Barlinku. Są one w fatalnym stanie. 

– przyznał na naszej antenie ks. Jarosław Biryłko. Prace remontowe w obu cerkwiach potrwają do końca roku. Proboszcz parafii św. Piotra i Pawła chce również aplikować o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wymiany dachu oraz  iluminacji cerkwi w Stargardzie.

Posłuchaj całej rozmowy z Gościem Dnia, Jarosławem Biryłką (14.07.17):