Kiepskie wyniki niepublicznych szkół

Kiepskie wyniki matur w szkołach niepublicznych martwią radnych powiatu. Chodzi przede wszystkim o placówki dotowane z budżetu powiatu. W niektórych z nich, zdało zaledwie nieco ponad 3% przystępujących do matury uczniów – a były też szkoły w których większość uczniów do matury w ogóle nie przystąpiła.

Niestety w tym wypadku, Zarząd Powiatu niewiele może zrobić – mówi wicestarosta Iwona Wiśniewska.

Pomimo tego – pewne kroki zostały podjęte. Sprawie ma przyjrzeć się Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Wśród niepublicznych szkół dotowanych przez powiat, najwyższa zdawalność tegorocznych matur wynosiła 60%. Dla porównania, po egzaminach poprawkowych – w liceach i technikach publicznych ten wskaźnik wynosi od 70 nawet do 100%