Dofinansowania na rozwój placówek kształcenia zawodowego w regionie

Będą dofinansowania na szkolnictwo zawodowe w naszym regionie. Kwota 200 mln zł zostanie przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy na placówki kształcenia zawodowego.

Pieniądze będą spożytkowane na  sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu. 'Warto wspierać finansowo współdziałanie pracowników i szkół zawodowych’ – podkreśla Andrzej Przewoda – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie ma podnieść jakość kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do rynku pracy i  zbliżyć je z  gospodarką m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe u przedsiębiorców. Pierwszy z konkursów został już ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na początek do rozdysponowania będzie 30 mln zł. Szkoły mogą składać wnioski o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do 25 marca.