Długi zachodniopomorskich gmin pod lupą wojewody

Kolejne zachodniopomorskie gminy mogą podzielić los Ostrowic. W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował, że w Ostrowicach, które zadłużyły się w parabankach, władze przejmie zarząd komisaryczny.

Teraz wojewoda grozi kolejnym dłużnikom: Rewalowi i Bielicom. Na razie nie grozi im likwidacja, tylko zawieszenie władz i wprowadzenie tam komisarzy. Wojewoda Piotr Jania daje jednak wójtom szanse i czas na przygotowanie programu naprawczego.

Wojewoda chce też, żeby odgórnie wprowadzić zakaz zadłużania się gmin w parabankach – rozmawiał już na ten temat z ministrem spraw wewnętrznych. A zawieszony wójt Ostrowic zapowiedział, że odwoła sie od decyzji rządu. Chce nadal rządzić gminą, ma też plan naprawczy.