CBA przyjrzy się sprzedaży działek w Strachocinie

Centralne Biuro Antykorupcyjne przyjrzy się sprzedaży działek w Strachocinie.

Ogłoszenie o przetargu dotyczącym nieruchomości w Strachocinie zostało podane do publicznej wiadomości, a wycena nieruchomości została dokonana w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy – mówi Jerzy Makowski, zastępca wójta gminy Stargard.

Mimo to sprawie ma się przyjrzeć Centralne Biuro Antykorupcyjne. Uchwałę w tej sprawie, niemal jednogłośnie podjęli radni Rady Gminy Stargard. Przypomnijmy kompleks działek o łącznej powierzchni blisko 11 ha, został sprzedany za kwotę niespełna 118 tys złotych.

Komisja uznała jednak, że można się w tej sprawie doszukać innych przesłanek. Stąd, jak mówi Jerzy Makowski niezbędne będzie przeprowadzenie szeregu innych czynności w celu wyjaśnienia tej sprzedaży.