Aktywna kobieta to spełniona kobieta – Kongres w Pyrzycach

146 kobiet wzięło udział w konferencji „Czas na kobiety” w Pyrzycach.

– Głównym celem cyklu spotkań jest aktywizacja  kobiet, wzmacniacie ich  poprzez uświadomienie im praw i możliwości, a także  przekazanie bardzo praktycznych umiejętności  w poszukiwaniu pracy i zakładaniu firm – mówi jedna z organizatorek Agnieszka Odachowska.

Spotkanie zgromadziło inspirujące kobiety. O rozwijaniu kompetencji liderskich, upowszechnianiu korzyści wynikających z obecności kobiet na rynku pracy i wzmacnianiu ich pozycji na tym właśnie rynku mówiła m.in. Dorota Warakomska  – Prezeska Kongresu Kobiet.

Sytuację kobiet na rynku pracy w woj.zachodniopomorski przedstawiła Marta Mróz, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wiele emocji wzbudził panel „Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja” prowadzony przez  Dorotę Warakomską. 

Nie zabrakło wymiany poglądów i dobrych praktyk ukazujących nowoczesne formy i metod pracy wprowadzane na obszarach wiejskich. Podczas  panelu – Kobiety inicjatorkami innowacyjnych działań na obszarach wiejskich – zaprezentowano innowacyjne formy rozwoju polskiej wsi.

O tym jak radzić sobie ze stresem podczas rozmów kwalifikacyjnych można było się przekonać podczas warsztatów prowadzonych przez Hannę Piosik.

Nie zabrakło też porad i wskazówek dotyczących możliwości pozyskania funduszy unijnych. Uczestniczki miały tez możliwość otrzymania wsparcia dotyczącego założenia organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej czy własnej firmy dzięki przedstawicielkom Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim. Nie zabrakło też Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego.