135 prokuratorów przeciwnych Zbigniewowi Ziobrze

Walne zgromadzenie 135. prokuratorów przeciwnych Zbigniewowi Ziobrze. Stowarzyszenie Lex Super Omnia, które powstało, by walczyć z naciskami na niezależność prokuratorów, ma się zebrać 27 maja.

Prokuratorzy mają powołać władze i określić, jak zamierzają działać. Stowarzyszenie „Prawo ponad wszystkim” założyło 50 znanych śledczych, którzy przed zmianą władzy zajmowali najwższe stanowiska w prokuraturze. Później w znakomitej większości zostali zdegradowani do roli prokuratorów rejonowych. Zamierzają ochraniać prokuratorów, ktorzy doświadczają nacisków ze strony obecnych władz. Stowarzyszenie złożyło też skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na ich zdaniem, degradację ze stanowisk w strukturach prokuratury.