Do Grzędzic przebudowaną drogą

Zakończyła się przebudowa fragmentu drogi – od Lipnika do miejscowości Grzędzice. To największa inwestycja w historii Gminy Stargard. Prace objęły 3-kilometrowy odcinek drogi.

Od ronda drogi powiatowej w Lipniku do przejazdu kolejowego w Grzędzicach wybudowano ścieżkę rowerową, razem z odcinkiem kanalizacji deszczowej drogi. W samej miejscowości Grzędzice przebudowa objęła ciąg komunikacyjny ułożono nową nawierzchnię drogi. Powstał  też ciąg pieszo- rowerowy, razem z odcinkami chodników oraz nowa kanalizacja deszczowa.

Integralną część projektu stanowiła również przebudowa sieci wodociągowej, gwarantująca przyszłym mieszkańcom Grzędzic sprawne podłączenie do sieci.

Koszt realizacji całego projektu wyniósł ok. 13,5 mln zł., przy dofinansowania w ramach funduszy unijnych w wysokości ok. 6 mln zł.

foto: powiatstargardzki.pl