Zachodniopomorskie bieliki w światowej prasie

Publikacja dotyczy prób reintrodukcji gatunku na położonej przy południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii wyspie Wight, gdzie bielika widziano ostatnio 230 lat temu. Autorka, która niedawno odwiedziła nasz region, zwraca uwagę na to, że deltę Odry stale 'patroluje’ około 50 par największych europejskich orłów i jest to ich największe skupisko na świecie. Opisuje też spotkanie z prowadzącymi przedsięwzięcie pod nazwą 'Oder Delta Safaris’ Iwoną Krępic i Reginaldem Ścieżką, mieszkającymi właśnie w Kopicach, oraz prowadzone z nimi bezkrwawe łowy na bielika z rybackiej łodzi. Między innymi dzięki takim artykułom miłośników dzikiej przyrody z wielu różnych krajów, jak informuje sama Iwona Krępic, przybywa do Kopic coraz więcej.

Region „Delta Odry”, usytuowany po obu stronach polsko-niemieckiej granicy, w 2015 r. stał się częścią inicjatywy Rewilding Europe. To ósmy tego typu obszar na naszym kontynencie, a przystąpienie do programu oznacza, że podejmowane są na nim działania między innymi na rzecz rozwoju turystyki opartej na obserwacji dzikiej przyrody. A samego ptactwa jest tu zatrzęsienie.

– dodaje Iwona Krępic.

Więcej informacji na temat dzikiej przyrody w delcie Odry znaleźć można między innymi na facebookowym profilu Stepnicka Organizacja Turystyczna.

Paweł Palica