75-lecie Pomorza Zachodniego. Jak zupełnie obce miejsce stało się małą ojczyzną?

Artykuł sponsorowany

W 1945 roku w dziejach Pomorza Zachodniego nastała zupełnie nowa epoka. 75 lat temu stało się ono częścią Polski, rozpoczynając długi i trudny proces budowania nowej tożsamości w zupełnie nowym miejscu. Dziś Pomorze Zachodnie to prężnie rozwijający się region, z bogatą historią i mieszkańcami, dla których Zachodniopomorskie to prawdziwa mała ojczyzna.

Wszystko zaczęło się 5 lipca 1945 roku, w momencie pokojowego przekazania Szczecina Polakom przez władze niemieckie. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, w wyniku zmiany granic, na Pomorzu Zachodnim nastąpiła całkowita wymiana ludności, co sprawiło, że historia regionu zaczęła pisać się na nowo. W dużej mierze kształtowały ją losy osiedlających się tam Polaków.

Część mieszkańców Pomorza Zachodniego przybyła z rodzinnych wsi na Kresach, inni powracali z robót przymusowych w Niemczech. Byli również tacy, którzy szukali schronienia przed prześladowaniami politycznymi. Niezależnie od motywów, nowi mieszkańcy podjęli się trudu adaptacji w niezwykle ciężkich warunkach. Przez długi czas Pomorze Zachodnie było traktowane jako miejsce zupełnie “obce”, a jego mieszkańcom towarzyszyło poczucie tymczasowości i niepewności.

Pomimo wielu przeciwności losu, Polacy zaczęli budować tu nowe życie i z biegiem lat coraz bardziej czuli się związani z regionem. Miasta i wsie podnosiły się z wojennych zniszczeń, powstawały osiedla, szkoły, fabryki, gospodarstwa rolne oraz miejsca związane z kulturą. Mijały lata, a Pomorze Zachodnie coraz bardziej umacniało się jako wspólnota. Dzięki pracowitości i odwadze mieszkańców, udało się stworzyć nie tylko podwaliny pod budowę nowej tożsamości regionu, ale także na dobre zapisać się na kartach historii Polski.

Pomorze Zachodnie nigdy nie było regionem pokornym wobec systemu komunistycznego. Świadczą o tym pamiętne wydarzenia Grudnia 1970 roku, Sierpnia 1980 i 1988, a także czerwca 1989 roku, które ostatecznie doprowadziły do upadku ówczesnego reżimu, przyczyniając się do budowy wolnej i niepodległej Polski.

Przeprowadzenie w 1990 r. pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wyborów samorządowych oraz powołanie do życia samorządu województwa w 1998 r., dały mieszkańcom regionu autentyczne prawo decydowania o własnych sprawach i jeszcze bardziej wzmocniły poczucie lokalności i jedności.

Kolejne ważne zmiany nadeszły w 2004 roku. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, losy regionu zwróciły się w stronę zupełnie nowych perspektyw i możliwości. Dziś mieszkańcy Pomorza Zachodniego czują się dumnymi Polakami w sercu Europy. Są ambitni, otwarci i świadomi własnej wartości.

Pomorze Zachodnie zdecydowanie wyróżnia się na turystycznej mapie Polski, tętni życiem naukowym, kulturalnym i gospodarczym. Jest dobrym miejscem do życia.