Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Urząd Miejski przypomina, że osoby, które z różnych względów nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej mogą skorzystać z tych usług nieodpłatnie – zarówno na terenie Stargardu jak i w innych miejscowościach powiatu.

– 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i środy – mieszkańcy od 15.30 do 17.30 mają możliwość spotkania się z prawnikiem – wyjaśnia Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego.

Wykaz punktów zlokalizowanych w Stargardzie znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego, a także na stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które oferuje konsultacje i porady prawne dla lokalnych organizacji pozarządowych z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, pisania i rozliczania projektów oraz konsultacje w zakresie spraw finansowych dotyczących organizacji NGO.