28 mln zł dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Praca w Zakładach Aktywności Zawodowej to przede wszystkim szansa na zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością, możliwość zdobywania nowych kompetencji  i rehabilitację. W województwie zachodniopomorskim działa 10 takich placówek, w których na co dzień zajęcie znalazło 708 OzN. Oferują usługi cateringowe, pralnicze, dostarczają posiłki do szkół, przedszkoli i urzędów. Zajmują się też renowacją mebli, rękodziełem czy pielęgnacją terenów zielonych. W tym roku  ZAZ-y otrzymają 28 mln zł dofinansowania na bieżącą działalność.

Na tę kwotę  składają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji marszałka (21 948 000 zł) oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (6 437 985 zł). Pozostałe koszty zostaną pokryte przez PFRON w ramach refundacji wynagrodzeń (dla organizatora za zatrudnionych w ZAZ pracowników z niepełnosprawnościami) oraz z przychodów z działalności wytwórczej i usługowej. Wsparciem będą też środki własne organizatorów. Koszt działania dziesięciu ZAZ-ów w 2023 r. oszacowano na ok. 70 mln zł.

Przekazywane dofinansowanie ma pomóc uzupełnić poszczególne budżety Zakładów Aktywności Zawodowej. A to miejsca wyjątkowe, które dają szansę na pracę i rehabilitację. Od lat, z taką samą determinacją, wspieramy rozwój tego typu placówek. To cenna społecznie infrastruktura. Z usług cateringowych przy organizacji różnego rodzaju spotkań korzysta też Urząd Marszałkowski i Sejmik. To sprawdzeni i sumienni partnerzy  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Zakład Aktywności Zawodowej może utworzyć gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Tworzone są w celu zaoferowania osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne, możliwości zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

 

Fot. ZAZ w Karlinie, zdjęcie ilustracyjne