1 kwietnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie do żłobków

Od 1 kwietnia rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wniosek o wsparcie będzie można składać tymi samy kanałami, jak w przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czy programu Rodzina 500 plus.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie online przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

„Warto podkreślić, że dofinasowanie będzie przysługiwać rodzicom od początku tego roku, warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja” – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak wyjaśnia, dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Resort rodziny zaznacza, że po otrzymaniu przez placówkę lub dziennego opiekuna informacji o przyznaniu dofinansowania, możliwe jest obniżanie opłaty w kolejnych miesiącach, w których dziecko będzie uczęszczać do instytucji. Dofinansowanie może być też przekazywane rodzicom w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy rodzica).

Z kolei w przypadku wyrównania od 1 stycznia 2022 r., podmiot prowadzący może zwrócić rodzicowi część poniesionej opłaty w wysokości przyznanego za dane miesiące dofinansowania. Zwrot ten może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rodzice mogą też uiszczać obniżoną opłatę za pobyt dziecka przez kilka kolejnych miesięcy. Takie rozwiązania dotyczą także sytuacji, w której rodzic już zapłacił za pobyt dziecka.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec