Bezrobocie nieznacznie wzrasta

To o trzy dziesiąte punktu procentowego więcej, niż w lipcu. Wzrost liczby osób bez pracy wynika w dużej mierze ze specyfiki naszego regionu.

– Jesienią kończą się prace w budownictwie, sadownictwie, ogrodnictwie. W przypadku Zachodniopomorskiego dochodzi jeszcze cały sektor turystyczny. W związku z tym spada liczba miejsc pracy. To jest zjawisko stałe, przypadające zawsze na grudzień i styczeń – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Dla porównania w styczniu 2018 bezrobocie było jeszcze wyższe – wynosiło 7,8 procenta. Przed dwoma laty było ono na poziomie niemal 9 procent.

Najniższe bezrobocie jest w powiecie kołobrzeskim – 1,2 procenta, najwyższe – w powiecie łobeskim – ponad 18 procent.