Audyt w stargardzkim szpitalu

Dokument obejmuje funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ubiegłego roku i w pierwszym kwartale 2019 r. Dotyczy dwóch obszarów funkcjonowania jednostki podległej powiatowi stargardzkiemu: jej działalności medycznej oraz sytuacji ekonomiczno- finansowej.

– Teraz ten dokument będzie przedmiotem analizy radnych Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu oraz będzie przedłożony podczas najbliższej sesji – wyjaśnia Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

W dokumencie zawarto m.in. analizę zadłużenia, razem z propozycjami rozwiązań w tym zakresie. Firma audytorska zweryfikowała także statut jednostki, jej regulamin organizacyjny, a także regulaminy pracy, wynagradzania i księgi rejestrowe.