Zielnik Pomorza: Powstaje internetowy zbiór pól miliona okazów roślin i grzybów

Wirtualne Herbarium Pomorza powstaje dzięki współpracy trzech uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów oraz poprawi się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie, co umożliwi wszystkim chętnym dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum z dowolnego urządzenia. Dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie natychmiastowy, a możliwość filtrowania wyników wyszukiwania całkowicie wyeliminuje czasochłonną procedurę wykonywaną w formule tradycyjnej.

Zielnik, to jest kolekcja botaniczna. Najczęściej to są wysuszone okazy roślin przyklejone na kartonach, oklejone odpowiednią etykietą. Idea naszego projektu polega na tym, żeby zbiory zdigitalizować i udostępnić na wspólnej platformie jako Herbarium Pomeranicum. Po, co to robimy? Jeśli ktoś do tej pory chciałby zrobić rewizję jakiegoś taksonu, musiał fizycznie pojechać i odwiedzić zielniki, gdzie mógłby taką kolekcję odnaleźć. Po digitalizacji, badacz będzie mógł przeglądać zbiory, siedząc za własnym biurkiem – mówi profesor Agnieszka Popiela (Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego).

Dostęp do platformy Herbarium Pomeranicum będzie bezpłatny. Aby wyszukiwać i przeglądać zasoby zielników trzeba będzie spełnić zaledwie jeden warunek – posiadać dostęp do Internetu. Prace nad projektem powinny zakończyć się w połowie 2023 roku.