Wsparcie na budowę dróg dla Dolic, Suchania i Pyrzyc

Samorządy z województwa zachodniopomorskiego otrzymały wsparcie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa 22 kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Projekt obejmuje 21 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych o łącznej wartości dofinansowania ponad 10 milionów złotych – mówi Małgorzata Muszyńska z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

W ramach środków zostaną przebudowane drogi m.in. w gminie Dolice, Suchań, Pyrzyce.