Wsparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Budowany na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego ZAZ, największa tego typu placówka w regionie, jest już praktycznie gotowy, w jego wnętrzach trwają już prace wykończeniowe i porządkowe. Dodatkowe wsparcie z budżetu województwa ma pomóc w uruchomieniu zakładu jeszcze w tym roku, a termin ten wydaje się bardzo realny, bo – jak informuje nadzorujący inwestycję Piotr Matławski – trwa już także wyposażanie obiektu w niezbędne sprzęty.

Załoga goleniowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, złożona głównie z osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, pracę rozpocząć ma przed końcem tego roku. Piotr Matławski twierdzi, że jej nabór został już w praktyce zakończony, a wkrótce personel gotowy będzie do podjęcia pracy.

Umowy na podobne wsparcie, jakie otrzyma ZAZ w Goleniowie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał z organizatorami innych tego typu placówek w naszym regionie, czyli gminą Choszczno, Fundacją im. S. Karłowskiego w Juchowie oraz Powiatami Wałeckim i Gryfińskim.

Paweł Palica