W tunelu w Świnoujściu testowano zraszacze. Wykonano już oznakowanie poziome

Na wyspie Wolin kontynuowane są prace wykończeniowe zarówno w tunelu (w komorze odbiorczej), jak i na terenie budowy. Podobne prace toczą się w budynku stacji transformatorowej. W części rampowej zakończyło się wykonywanie warstwy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych czy malowanie oznakowania poziomego. Plac budowy jest porządkowany i przygotowany do zagospodarowania terenów zielonych.

Trwają testy i próby instalacji infrastruktury w tunelu TBM. Konstrukcja wyjść ewakuacyjnych oraz obudowy jest doszczelniana. Wykonano oznakowanie poziome. Tunel jest czyszczony.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W budynku Biura Centrum Obsługi trwają prace instalacyjne, a w stacji TK3 zakończyły się roboty wykończeniowe pomieszczeń. Kontynuowane są testy urządzeń w wentylatorni.