Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oferuje wiele form wsparcia dla najmłodszych

Wśród nich jest m.in. ‘Droga do domu’. Założeniem projektu jest wparcie rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

– Dał on efekt taki, że 32 dzieci wróciło z domu dziecka do rodziny naturalnej, a w 54 przypadkach sąd wstrzymał procedurę odebrania. Na ostatnim etapie dzięki temu, że te rodziny współpracowały z nami, podnosiły swoje kompetencje rodzicielskie, udało się dzieci zatrzymać te dzieci w domach – mówi prezes Zachodniopomorskiego Oddziału TPD, Zbigniew Pyszkowski.

Stowarzyszenie kładzie duży nacisk także na kwestie organizacji kolonii, zajęć terapeutycznych, dożywiania dzieci oraz pomocy w nauce.

Posłuchaj całej rozmowy z Gościem Dnia: