Powiat z nowym Zarządem

Znamy skład nowego Zarządu Powiatu Stargardzkiego. Przy 21 głosach za, braku głosów przeciw i dwóch głosach…