Jakie są problemy lokalnych przedsiębiorców w naszym regionie?

Konkurencja, szara strefa i przede wszystkim koszty utrzymania, to największe problemy lokalnych przedsiębiorców.