Szczecin: Willa Lentza rozpoczyna swoją działalność

Swoją działalność zainaugurowała najmłodsza szczecińska instytucji kultury – Willa Lentza.

Willa Lentza to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie Szczecina. Wyjątkowej klasy zabytek architektury, skrywający złożoną historię, wzniesiony został na zamówienie Augusta Lentza w latach wielkiego rozwoju miasta (1888–1889), według projektu Maxa Drechslera i był świadkiem aktywności wielu jej użytkowników.

Willa Lentza, zachowując i eksponując wyjątkowe walory historyczne, konserwatorskie, architektoniczne i reprezentacyjne, a także uwzględniając rekomendacje Rady Programowej, funkcjonującej do czasu powołania instytucji kultury (zgodnie z zarządzeniem nr 35/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2020 roku powołanej w celu wypracowania optymalnego sposobu wykorzystania obiektu willi po zakończonym remoncie i oczekiwanego kształtu programowej działalności) – będzie:

Interdyscyplinarną instytucją o charakterze artystyczno-naukowym, prezentującą najciekawsze zjawiska współczesnej kultury i różnorodne formy ekspresji, podejmującą działania służące zachowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Szczecina;

– Platformą współpracy dla podmiotów z dziedziny sztuki, nauki, edukacji i turystyki oraz współpracy międzynarodowej;

– Miejscem debat, wymiany myśli i spotkań twórczych;
Przestrzenią dla prezentacji wystaw sztuki współczesnej, wystaw historycznych, małych form teatralnych, pokazów filmowych oraz koncertów kameralnych i rożnych form eksperymentalnych;

– Miejscem aktywizującym środowiska twórcze różnych dziedzin kultury, sprzyjającym współpracy z instytucjami w kraju i za granicą o podobnym interdyscyplinarnym profilu działalności;

– Reprezentacyjną przestrzenią, służącą organizacji uroczystości, w tym przyjmowaniu ważnych Gości Miasta Szczecin;

– Ważnym obiektem zabytkowym, którego sposób udostępniania uwzględniać musi ograniczenia konserwatorskie związane m.in. z wymogami bezpieczeństwa i przepustowością budynku.