Szczecin: W szpitalu na Pomorzanach rozpoczyna się remont Pracowni Mammografii

 Z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych, zawiązanych z wymianą aparatu mammograficznego, w Pracowni Mammografii szpitala klinicznego nr 2 na Pomorzanach od 28 listopada br. wykonywanie badań mammograficznych będzie niemożliwe. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec lutego 2023 roku.
Chcąc zapewnić realizację badań zarejestrowanych wcześniej pacjentek, wydłużony został czas pracy pracowni w terminie do 28.11. Wszystkie zaplanowane badania zostaną wykonane. Pacjentki zgłaszające się na badania profilaktyczne mają proponowane inne terminy wykonania badań. Trwa telefoniczne kontaktowanie się z pacjentkami.
Wyremontowana Pracownia Mammografii wyposażona zostanie w najnowszej generacji mammograf, gwarantujący bardzo wysoką jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Umożliwi również wykonywanie specjalistycznych badań z użyciem tomosyntezy oraz mammografii spektralnej. Tomosynteza to metoda badania piersi umożliwiająca warstwowe obrazowanie piersi. Mammografia spektralna to badanie z użyciem środka kontrastowego, służące pogłębieniu diagnostyki w wybranych przypadkach. Wartość prac – dostawa sprzętu razem z wyposażeniem i remontem pomieszczeń – to ponad 1 600 000 złotych.