Stargardzkie szkoły z pomocą materialną

Powiat Stargardzki otrzymał 480 tysięcy złotych w ramach projektu ‘Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja”. O szczegółach Magadalena Kukulak ze stargardzkiego starostwa.

W ramach projektu możliwy był zakup środków ochrony osobistej. Zakupiliśmy: maseczki, przyłbice, rękawice, ale również środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji. Także jest tego sporo – mówi Magdalena Kukulak.

 

Z finansowego wsparcia walki ze skutkami pandemii skorzysta osiem placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Stargardzki: oba licea ogólnokształcące, zespoły szkół, Bursa Szkolna oraz Szkoła Podstawowa Specjalna.