Stargard. Ruszyła modernizacja boiska piłkarskiego

Ruszyły prace związane z modernizacją boiska piłkarskiego przy ul. Ceglanej 11. Obiekt znajdujący się przy siedzibie Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, tak jak oba miejskie stadiony, będzie zarządzany przez OSiR Stargard.

Korzystne warunki atmosferyczne oraz dodatnie temperatury sprawiły, że na terenie rozpoczęły się pierwsze prace. Przypomnijmy, iż umowa na wykonanie boiska do piłki nożnej przy ul. Ceglanej 11 obejmuje przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie systemu nawadniania oraz montaż instalacji zraszania płyty boiska sterowanej automatycznie, a przede wszystkim samą modernizację nawierzchni boiska. Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie piłkochwytów oraz ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami, zakup i montaż dwóch pełnowymiarowych bramek piłkarskich z siatką, a także rekultywacja trawników. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji nawierzchni boiska przez rok od dnia odbioru, w skład której wchodzić będzie aeracja, skaryfikacja, piaskowanie z zaczesaniem, dosiew trawy oraz nawożenie.

Modernizację boiska realizuje firma P.W. GaRden Robert Gawel z Wronek. Termin zakończenia robót określono na 19 maja. Boisko służyć będzie do przeprowadzania treningów.