Stargard. Można składać wnioski o dodatek elektryczny

Od 1.12. (czwartek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wypłatę kolejnego świadczenia. Tym razem pieniądze mogą dostać osoby, które ogrzewają swoje domy prądem. Dokumenty trzeba złożyć do 1.02.2023 r. (środa). Wnioski dostarczone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym bez względu na dochody. To 1000 zł lub 1500 zł – w zależności od ilości zużytego prądu w 2021 r. Trzeba jednak spełnić jeszcze kilka warunków. Przede wszystkim główne źródło ogrzewania, które jest zasilane energią elektryczną, musiało zostać zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11.08.2022 r. (lub po tym czasie – w przypadku wpisania nowego źródła po raz pierwszy). Świadczenia nie dostaną osoby, które pozyskują prąd z instalacji fotowoltaicznych. Pieniądze nie zostaną przyznane także wtedy, kiedy wnioskodawca wcześniej otrzymał dodatek węglowy albo grzewczy. Szczegółowe informacje o nowym świadczeniu i dokumenty do pobrania można znaleźć tutaj.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są od 1.12.2022 r. (czwartek) do 1.02.2023 r. (środa). Po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty trzeba złożyć w MOPS (ul. Warszawska 9a) lub przez elektroniczną platformę ePUAP.