Stargard: Blisko 13 milionów złotych z FDS na drogi miasta i powiatu

Kwota dofinansowania znacząco ułatwi zarówno remonty jak i budowę zupełnie nowych dróg, w tym tak ważne dla komunikacji regionu odcinki jak ten w obrębie ul. Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej w Stargardzie, czy pomiędzy Słodkowem a Suchaniem. Powstanie też m.in. trasa na osiedlu Pyrzyckim, która połączy tereny pod planowane inwestycje mieszkaniowe z ulicą Broniewskiego. Jak podkreślił wojewoda Tomasz Hinc, nie pominięto żadnej gminy Pomorza Zachodniego ubiegającej się o wsparcie z rządowego funduszu na remont swojego odcinka drogi.