Sensacyjne odkrycie w szczecińskim magistracie

Odręczne notatki i raporty działań prezydenta Piotra Zaremby odnaleziono w budynku Urzędu Miasta w Szczecinie.

Kilkadziesiąt tomów akt odnaleziono podczas remontu starej sali sesyjnej Urzędu Miasta. Pod boazerią odkryto skrytkę z tajemniczymi aktami. Pochodzenie dokumentów przypisuje się Piotrowi Zarembie, pierwszemu powojennemu Prezydentowi Szczecina. Odnalezione notatki, maszynopisy, mapy oraz zdjęcia pochodzą z wiosny 1945 roku, a ostatnie, to dokumenty z lat siedemdziesiątych XX wieku.

Wyjątkowym odkryciem wydaje się mapa z narady w Schwerinie z 1945 roku określająca wykonania decyzji poczdamskiej dot. granicy państwowej na zachód od Szczecina i przekazania Polsce terenów położonych na tym obszarze. Wśród dokumentów odnaleziono również akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta Szczecina Pawłowi Iwanowiczowi Batowowi – generałowi armii radzieckiej.

Pierwsze takie przejrzenie dokumentów, pozwala nam powiedzieć, że jest to z punktu widzenia historycznego, bardzo wartościowe znalezisko. Mamy tutaj i szereg notatek prezydenta Piotra Zaręby. Notatek, które sięgają daty powrotu pana prezydenta do Szczecina. Najstarsze dokumenty datowane są na kwiecień 1945 roku – wyjaśnia Piotr Krzystek.

Jest bardzo ciekawa mapa z narady w Schweinie z września 1945 roku, ustalająca granicę Polsko-Niemiecką. Mamy też kartę tramwajową prezydenta Zaręby z 1947 roku, więc naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy historycznych, które znacznie poszerzą naszą wiedzę na temat pierwszych miesięcy na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego – dodaje Piotr Krzystek.

Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Krzystka, odnalezione materiały mają być udostępnione w wersji elektronicznej.