Rzeka Drawa: Kajakarze musieli „dmuchać” w alkomat

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie pełnią wspólne patrole ze Strażą Leśną Drawieńskiego Parku Narodowego. Wiele osób wypoczywających na terenie powiatu choszczeńskiego, jako główną formę rekreacji wybiera spływ kajakowy.Taka forma wypoczynku nie zwalnia uczestników tego rodzaju aktywności z przestrzegania prawa.
W miniony weekend funkcjonariusze oprócz kontroli stanu technicznego pojazdów przewożących kajaki na spływy, jak również sposób przewożenia ich uczestników spływu przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości kierujących pojazdami oraz samych uczestników spływów przebywających na szlaku rzeki Drawa.
Policjanci informowali również turystów o przepisach obowiązujących nad wodą oraz o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Uczestnicy chętnie poddawali się badaniom, a same działania spotkały się z dużym zrozumieniem i aprobatą turystów przebywających nad Drawą. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie skontrolowane osoby były trzeźwe.
Zgodnie z art. 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych prowadzenie obiektu pływającego, w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka odurzającego jest wykroczeniem. Otrzymanie mandatu i zakończenie spływu w miejscu kontroli, to konsekwencje z jakimi muszą się liczyć wszystkie osoby, które nie będą stosować się do przepisów.

Foto: Policja Choszczno