Remont drogi w Kunowie: Czy konflikt między wójtem a radą może zablokować inwestycję?

O środki na ten cel stargardzkie starostwo, stara się z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W kosztach szacowanej na około 12 milionów złotych inwestycji miałaby także partycypować gmina Kobylanka. Aby tak było, musi zostać podpisane porozumienie o współudziale gminy w tej inwestycji.

W dniu 20 sierpnia spotkałam się z Panią Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu, w sprawie współfinansowania budowy drogi w Kunowie. Rozmowy na ten temat prowadziliśmy od wczesnej wiosny, przy czynnym udziale radnego powiatu Mariusza Nosala. Nasza współpraca z Powiatem układa się znakomicie i w rezultacie udało się doprowadzić do tego, że Powiat zdecydował o składaniu wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w najbliższym „rozdaniu”, czyli w terminie do 26 sierpnia. Warunkiem było uchwalenie porozumienia o współudziale gminy w tym przedsięwzięciu – czytamy w oświadczeniu wójt Julity Pileckiej.

Wniosek o rozszerzenie ostatniej sesji o ten punkt został jednak przez radnych odrzucony.

 – Nie udało się, ponieważ ten punkt chciałam wprowadzić na wniosek, dlatego że wynikł on dzień przed terminem sesji, kiedy jej porządek był już zatwierdzony i ustalony. Niestety został on przez radnych odrzucony i nie było nad nim debaty – tłumaczy Julita Pilecka.

Pomimo braku porozumienia, starostwo pod koniec sierpnia zaaplikowało o środki na ten cel z FDS. Przedstawiciele powiatu zaznaczają jednak, że udział gminy Kobylanka w tej inwestycji jest warunkiem koniecznym

– Prowadzone od wiosny 2019 roku rozmowy z Wójt Gminy Kobylanka Panią Julitą Pilecką, sprowadziły decyzje o realizacji przebudowy drogi 1703Z do fazy złożenia wniosku. W efekcie rozmów zadeklarowano ze strony Gminy o partycypacji w kosztach wkładu własnego w wysokości 1 200 000 zł, podzielonego w równych ratach na 2 etapy realizacji, co powinno zaowocować podpisaniem porozumienia intencyjnego, którego nie podpisano do dnia dzisiejszego. Pomimo zaistniałej sytuacji Powiat Stargardzki nadal oczekuje na pozytywne rozpatrzenie przez Radę Gminy Kobylanka inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej współpracy pomiędzy samorządami. Tym bardziej, że obecnie samorządy pozostają w formule projektowania budżetów na rok 2020 i niezbędne jest wprowadzenie tych wielkości finansowych do zadań inwestycyjnych w budżetach oraz do Wielkoletnich Prognóz Finansowych. Jednocześnie podkreślamy, że rzeczona inwestycja zostanie zrealizowana wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu przy jednoczesnej finansowej partycypacji Gminy Kobylanka we wkładzie własnym do projektu.” – czytamy w oświadczeniu, które wystosowało stargardzkie starostwo.

 Wójt Julita Pilecka dodaje, że udało jej się w tej sprawie wynegocjować z powiatem korzystne dla jej samorządu warunki.

 – Powiat zdecydował się złożyć wniosek na naszą prośbę, aby mimo wszystko się postarać i spróbować sprawę doprowadzić do końca. Mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ uważam, że te warunki, które wynegocjowaliśmy z powiatem są naprawdę korzystne. Inwestycja będzie dwuletnia, a nasza gmina ma do niej dołożyć 1,2 miliona złotych, rozłożonych na dwa lata po 600 tysięcy – dodaje Julita Pilecka.

Dlaczego uchwała cały czas nie trafiła do porządku sesji?  W tej sprawie kontaktowaliśmy się z przewodniczącą rady gminy. Alicja Ordon na nasze pytania postanowiła odpowiedzieć mailowo:

„Głosowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Stargardzkim a Gminą Kobylanka,które dotyczy przebudowy drogi w Kunowie nie było konieczne.Uchwała przedłożona Radzie Gminy przez wnioskodawcę Wójta i to w trybie pilnym-jak się okazało miała charakter intencyjny.Jej podjęcie nie było warunkiem niezbędnym aby Powiat mógł aplikować o środki finansowe .Okazało się ,że bez takiej uchwały Starosta złożył jednak wniosek o dofinansowanie.Fakt ten dowodzi,że napięcie społeczne stworzone wokół tej sprawy jakoby Gmina nie chciała dofinansować remontu drogi lub szkodziła wnioskowi Powiatu jest wynikiem niezrozumienia i nadinterpretacji.Z nadzieją czekamy na wyniki konkursu a w przypadku dofinansowania na rozstrzygnięcia przetargu.Po tych zakończonych działaniach Powiatu, Gmina rozważy udzielenie pomocy co do wysokości wsparcia.Na koniec powtarzam rzecz najistotniejszą-charakter projektu uchwały przedłożony Radzie Gminy pod głosowanie nie zaszkodził Powiatowi w złożeniu wniosku o dofinansowanie.Obecny na spotkaniu w dniu 02.09.2019 roku z radnymi Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego oświadczyła wszystkim ,że taki wniosek został złożony i nie wymagał podjęcia tej uchwały.”

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych może wynieść od 50 do 80 procent wartości przebudowy. Udział gmin w inwestycjach powiatowych jest praktyką stosowaną od lat. Tak było chociażby w przypadku prac drogowych prowadzonych w samym Stargardzie, Marianowie czy Dobrzanach.