Przyjeżdżają do pracy z Tadżykistanu, Meksyku, czy Malezji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje najnowsze dane dotyczące cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. O szczegółach Karol Jagielski ze szczecińskiego oddziału ZUS.

– Na koniec października tego roku w Zachodniopomorskiem było niemal 30 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ZUS. To prawie 4,5 tysiąca więcej niż na koniec kwietnia bieżącego roku. W Szczecinie 30 października było ponad 23 tysiące ubezpieczonych obcokrajowców. W porównaniu do kwietnia, kiedy było ich ponad 19 tysięcy. W Koszalinie na przestrzeni tych 6 miesięcy liczba cudzoziemców także się zwiększyła z 5 tysięcy 800 do 6 tysięcy 600.

W całym kraju do końca października zgłoszono prawie 700 tysięcy obcokrajowców. Największą grupę zarejestrowanych pracowników stanowią obywatele Ukrainy.

– Najliczniejszą grupą w dalszym ciągu są obywatele Ukrainy, których w Szczecinie zostało zgłoszonych niemal 19 tysięcy. W Koszalinie ponad 5 tysięcy. W kraju również najwięcej jest zatrudnionych mieszkańców Ukrainy, których liczba pod koniec października sięgnęła prawie 514 tysięcy. – dodaje Karol Jagielski.

Liczną grupę stanowią również Białorusini, których w samym zachodniopomorskim jest ponad tysiąc. Nie brakuje u nas też pracowników z odległych krajów, jak Tadżykistan, Korea, Meksyk, Wietnam czy Malezja.