Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie z planem promocji rodzicielstwa zastępczego po odwołaniu części obostrzeń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ma plan na przedsięwzięcia związane z rodzicielstwem zastępczym. Jedyną przeszkodą związaną z planem jest obecnie panująca pandemia.

Przygotowane jeszcze w ubiegłym roku przez PCPR projekty i przedsięwzięcia, których celem miało być promowanie rodzicielstwa zastępczego zniweczył wybuch pandemii. Wprowadzone obostrzenia, praca zdalna w domach i zamknięcie instytucji publicznych uniemożliwiły organizację jakichkolwiek przedsięwzięć- nie mówiąc już o planowanych spotkaniach czy imprezach w plenerze. Tymczasem nadal potrzeba chętnych do zapewnienia tej formy opieki. Mimo stanu epidemii zdołano jednak- chociaż w niewielkim stopniu- powiększyć grono rodzin zastępczych.

Zapotrzebowanie na tę formę opieki w powiecie stargardzkim nie maleje. Dlatego PCPR, licząc na odwołanie części obostrzeń, zamierza wrócić do zawieszonych przedsięwzięć promujących rodzicielstwo zastępcze. Zachęca także rodziny do podjęcia takiego wyzwania, obiecując wsparcie- merytoryczne i finansowe.

Zgodnie ze stanem z 31 grudnia 2020 r., w powiecie stargardzkim funkcjonuje 177 rodzin zastępczych oraz trzy rodzinne domy dziecka. Pieczą zastępczą objęto więc ogółem 269 dzieci.

W minionym roku zdołano także utworzyć 14 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych i 6 rodzin niezawodowych. Dzięki temu pieczą zastępczą objęto 31 dzieci. O skali dofinansowania z powiatowego budżetu świadczą również przekazywane kwoty na pokrycie kosztów utrzymania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ogółem w ubiegłym roku Powiat Stargardzki przekazał ponad 4,3 mln zł na obligatoryjne i fakultatywne świadczenia dla rodzinnej pieczy zastępczej. W dofinansowaniu ujęto również wsparcie dla pełnoletnich wychowanków.