Politechnika Koszalińska ze wsparciem

Jednym z celów tej reformy była zasada zrównoważonego rozwoju, na której mają zyskać położone poza centrum kraju uczelnie, w tym m.in. uczelnie w Koszalinie czy Słupsku. Dzięki tym zmianom Politechnika Koszalińska otrzymała właśnie 27 milionów złotych wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę nowej biblioteki uczelni przy ulicy Śniadeckich.

– Nie możemy zapominać o uczelniach, które nie są położone w głównych ośrodkach akademickich – mówił podczas spotkania w Koszalinie wiceminister Paweł Szefernaker.

Budowa nowoczesnej biblioteki ma pochłonąć 50 milionów złotych.