Nie wszyscy jesteśmy zmobilizowani, aby segregować śmieci

Brak identyfikacji w przypadku zabudów wielorodzinnych powoduje, że ich lokatorzy nie przywiązują do niej tak dużej wagi?

– Najlepszym efektem mogą poszczycić się mieszkańcy zabudów jednorodzinnych. Tam segregacja jest najlepsza i może ona pozostać już bez zastrzeżeń. Najgorszą sytuację obserwujemy na budynkach wielorodzinnych, tam gdzie nie ma identyfikacji mieszkańca   – mówi dyrektor firmy odbierającej śmieci w Świnoujściu Bogusław Żaczek.

Skąd bierze się brak mobilizacji do segregacji u części mieszkańców?

– Tu jest wiele przyczyn. Często te mieszkania w substancjach wielorodzinnych są wynajmowane przez różne osoby, przez obcokrajowców, którzy zamieszkują nasze miasto, często są to osoby postronne na krótkotrwały pobyt i nie przykładają się do segregacji, ponieważ nie identyfikują się z nią – dodaje Bogusław Żaczek.

Sankcja za niesegregowanie odpadów to w niektórych gminach nawet czterokrotność taryfy, którą płacimy za wywóz odpadów.

Posłuchaj całej rozmowy z Gościem Dnia: