Na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym w Stargardzie. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odebrali nagrody i wyróżnienia (ZDJĘCIA)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Stargardzkim Centrum Kultury wręczone zostały wyróżnienia oraz nagrody prezydenta dla społeczników roku. Społecznik w kategorii indywidualnej, nagrodę otrzymała – Elżbieta Drobik. Wyróżnienie młody społecznik – powędrowało do Nel Stachery. Natomiast w kategorii zespołowej, laureatami zostały Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie oraz Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP.
Tytuł społecznika roku 2023 w kategorii indywidualnej powyżej 18 lat powędrował do Elżbiety Drobik – prezes Stowarzyszenia Edukacja – Zdrowie – Aktywność, w którym działa od 2016 roku. Od wielu lat zaangażowana w pomoc osobom zmagającym się m.in. z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Organizatorka licznych szkoleń, akcji i konferencji dla lekarzy i pielęgniarek. Aktywnie promuje badania profilaktyczne wśród stargardzian z różnych grup wiekowych. Ze stowarzyszeniem EZA uczestniczy w licznych miejskich imprezach i współdziała z innymi organizacjami.
Młody społecznik to wyróżnienie, które motywuje laureatów do dalszej pracy na rzecz innych ludzi, ale także jest doskonałym przykładem dla rówieśników. W tym roku taki tytuł otrzymała Nel Stachera – uczennica Zespołu Szkół, gdzie aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Z dużym zaangażowaniem brała udział i organizowała akcje, m.in. zbierania zniczy, które zostały zapalone na opuszczonych grobach na cmentarzu, sprzątania i porządkowania zaniedbanych nagrobków oraz zbiórki plastikowych nakrętek na cel charytatywny. Nel przygotowywała również liczne materiały informujące uczniów np. o prawach dziecka, zmianach klimatycznych i możliwości adopcji zwierząt ze schroniska.
Nagrody dla społeczników przyznawane są też w kategorii zespołowej. Tym razem takie wyróżnienie trafiło w dwa wyjątkowe miejsca. Pierwszym laureatem zostało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie – działające w naszym mieście od 1992 r. Głównym celem jego członków jest stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, a także umożliwianie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. PSONI prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Aktywności Zawodowej i mieszkalnictwo wspomagane. Podopieczni stowarzyszenia zyskują niezbędne wsparcie, a także szansę na wszechstronny rozwój, pracę i większą samodzielność.
Drugie wyróżnienie w kategorii zespołowej otrzymało Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP – działające w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie od 2021 r. Młodzi ludzie nawiązali współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki temu członkowie koła pomagają m.in. seniorom. Wykonują prace domowe, usługi fryzjerskie, a także organizują wspólne kolędowanie. Koło wolontariatu brało też udział w malowaniu ławek w miejskich parkach.
Miejskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego były również okazją do wręczenia podziękowań przedstawicielom Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, którzy prowadzą u nas Dzienny Dom „Senior+” i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób zmagających się z chorobami psychicznymi. Wyróżnieni zostali także członkowie stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. PSONI jest odpowiedzialne m.in. za funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kolejne podziękowania dostali również przedstawiciele Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ta organizacja zajmuje się prowadzeniem gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia, schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio