MPK: Zahamowaliśmy spadek liczby pasażerów

Jak mówi prezes MPK, Jan Gumuła w ostatnich miesiącach zahamowany został spadek liczby pasażerów.

– W miesiącu wrześniu i październiku zauważyliśmy zwiększoną ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.  To znaczy, że został zahamowany spadek liczby osób korzystających – twierdzi prezes MPK Jan Gumuła.

Po zmianach, autobusy MPK częściej kursują do stargardzkich parków przemysłowych. Czy to oznacza, że stargardzianie, którzy dojeżdżają do pracy porzucili swoje prywatne auta i przesiedli się do autobusów?

– To, że wprowadziliśmy w lutym zoptymalizowany układ tras linii komunikacyjnych, nie oznacza, że w krótkim okresie czasu mieszkańcy zmienili swoje przyzwyczajenia. Komunikacja zbiorowa nigdy, tak sądzę, nie wygra z komfortem związanym się z poruszaniem samochodem osobowym.

MPK to obecnie 19 linii autobusowych, w tym 7 podmiejskich.