Mieszkańcy Grzędzic doczekali się remontu dróg

Jest to długo wyczekiwana inwestycja w Grzędzicach. Właśnie trwają prace przy nawierzchni ulic Topolowej i Radości. W planach gminy znajduje się również remont ul. Spacerowej. Więcej informacji przekazała nam Dorota Mazur, zastępca wójta gminy Stargard.

Trzeba brać pod uwagę, że w miejscowości Grzędzice i wszystkich ościennych wokół miasta Stargard trwa cały czas intensywna zabudowa jednorodzinna. I tak naprawdę drogi, które dotychczas stanowiły dojazdy do pól, dzisiaj są drogami osiedlowymi i do czasu zakończenia wszystkich tych procesów inwestycyjnych, działania związane z docelową poprawą stanu nawierzchni dróg są zagrożone kolejnym niszczeniem. Ciągle jest tam plan budowy. Droga, którą my dzisiaj naprawiamy w następnych dniach przejedzie ciężki sprzęt z materiałami budowlanymi. Ta droga jest po prostu niszczona i rozjeżdżana.

– Mówi zastępca wójta gminy Stargard.

Prowadzone prace są pracami cząstkowymi i nie mają dokładnej daty zakończenia prac. Remont licznych dróg, które prowadzą do zabudowy mieszkalnej Grzędzic według spekulacji mogą potrwać nawet parę lat.