Mieszkańcy Goleniowa zrobili porządki w rzeczce

Około trzydzieści dużych worków odpadów zebrała wczoraj grupa mieszkańców Goleniowa w płynącej przez centrum miasta rzeczce.

Poziom wody w Strudze Goleniowskiej jest obecnie bardzo niski, wyjątkowo dobrze widać więc śmieci, które w niej zalegają. Spontanicznie skrzyknięta ekipa porządkująca wzięła więc sprawę we własne ręce, wyciągając z wody wszystko, co się dało. Było tego, jak informuje nasz reporter Paweł Palica, dobrych kilkaset kilogramów.

Akcja sprzątania Strugi Goleniowskiej idbyła się z inicjatywy całkowicie prywatnej. Brało w niej udział osiem osób.