Miasto nałożyło karę na miejską spółkę

To pokłosie nieudolnej pielęgnacji drzew przeprowadzonej przy ulicy Złotników. Firma zewnętrzna wynajęta przez STBS wycięła znaczne części, a w niektórych przypadkach całe korony wierzb i robinii akacjowych. Za to Urząd Miejski nałożył na spółkę karę, która została odroczona na okres 5 lat.

– Możemy tę karę odroczyć, ponieważ jest duża nadzieja, że drzewa odzyskają żywotność. Są to gatunki drzew, które wyjątkowo dobrze znoszą cięcia – wyjaśnia biegły z zakresu dendrologii, Krzysztof Jankowski.

W sumie zniszczonych zostało 7 drzew.