Lobbują w sprawie S1O

– Projekt uchwały wnieśliśmy na ostatnim posiedzeniu sejmiku i co ważne udało nam się dla tego projektu zdobyć wsparcie wszystkich sił politycznych – mówił na konferencji prasowej Artur Nycz, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Obecnie trwa proces podejmowania uchwał przez poszczególne samorządy, którym zależy na realizacji tej inwestycji.

Stowarzyszenie ma przede wszystkim podkreślać znaczenie drogi S10 dla rozwoju gospodarczego i społecznego, podejmować inicjatywy zmierzające do jak najszybszej budowy i koordynować działania samorządów w tej sprawie. Lobbingiem zainteresowanych jest ponad 40 samorządów z województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.