ITD: Kontrole transportu zwierząt

Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z pracownikami Powiatowej Inspekcji Weterynarii i funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili wspólne działania kontrolne, mające na celu weryfikację prawidłowości transportu zwierząt, na terenie powiatu goleniowskiego.
W trakcie wspólnych działań kontrolnych zatrzymano pojazd, przewożący zwierzęta do rzeźni. Podczas kontroli, inspektorzy stwierdzili brak badania okresowego tachografu, a kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała nieszczelny układ pneumatyczny. Policja zatrzymała dowód rejestracyjny, zezwalając jedynie na dojazd na miejsce rozładunku zwierząt. Jednak to nie koniec problemów, obecni na miejscu lekarze weterynarii stwierdzili brudną ładownię, brak książki mycia i dezynfekcji oraz brak pełnej identyfikacji jednego zwierzęcia przeznaczonego do zabicia. W związku z nieprawidłowościami, wobec podmiotu przewożącego zwierzęta, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.
Foto: WITD Szczecin