Innowacyjne badania koszalińskich naukowców

Naukowcy Politechniki Koszalińskiej na czele z Doktor Inżynier Katarzyną Tandecką, dzięki przyznanemu grantowi, realizować będą projekt naukowy dotyczący poznania mechanizmów tworzenia niezwykle cienkich warstw grafiku na wygładzanych powierzchniach.

Do stworzenia opatentowanej metody przyczynili się: Profesor Wojciech Kacalak, Doktor Katarzyna Tandecka, Profesor Błażej Bałasz oraz Profesor Krzysztof Rokosz. O zastosowaniach innowacyjnej metody opowiedziała Doktor Inżyniera Katarzyna Tandecka:

„Można je zastosować na przykład w układach wbudowanych w organizmy żywe, a także w innych układach stosowanych w niskich temperaturach, czy innych nietypowych środowiskach. Czyli mogą to być na przykład układy stosowane w technice wojskowej lub przeznaczone do zastosowań w próżni i w niskich temperaturach. Możemy sobie wyobrazić również zastosowanie w technologii kosmicznej. Natomiast osiąganie coraz cieńszych warstw wraz z doskonaleniem badanej metody może prowadzić także do innych zastosowań w mikroelektronice.”

Działania trwać będą przez 12 miesięcy, a ich wyniki będą podstawą do dalszych badań oraz projektów.

Fot.: Politechnika Koszalińska